Navigace

Obsah

Stránka

Opět objížďka přes Veltruby od 31.7.2017


 

Omezení dopravy v souvislosti s rekonstrukcí povrchu v ulici Ovčárecké

V pondělí 31. července od 8:00 hodin začnou na ulici Ovčárecké v úseku komunikace od světelné křižovatky na zálabské straně Nového mostu po nadjezd nad tratí ČD avizované práce na rekonstrukci a pokládce nového povrchu silnice II/328, kdy zde bude položen tzv. „tichý asfalt“. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, zhotovitelem EUROVIA CS, a.s.

V rámci první etapy, která by měla být skončena v termínu do 8. srpna, bude daný úsek dopravě zcela uzavřen a veškerý provoz plynoucí při běžném provozu touto částí komunikace bude veden obousměrně na objízdnou trasu stanovenou shodně jako v případě předchozích omezení přes obec Veltruby. Pochopitelně pro místně znalé řidiče vozidel do celkové hmotnosti 6t a autobusy bude možno využít alternativní trasu ulicí Tovární, kde již bylo jako v minulosti obousměrně instalováno dopravní značení spočívající v zákazu zastavení. V této fázi opravy povrchu tedy nebude možno projíždět přes nadjezd nad tratí ČD a bude znemožněn průjezd přes ulici Ovčáreckou ulicemi Sadová, Okružní i Čelakovského. Na základě požadavku Dopravní Policie ČR bude po dobu první etapy ve směru z centra města na Zálabí uzavřen Masarykův most s výjimkou cyklistů a autobusové dopravy.

Druhá etapa opravy bude následně probíhat v termínu od 9. srpna do 20. srpna, kdy bude po tuto dobu ulice Ovčárecká v opravovaném úseku průjezdná jednosměrně ve směru na Ovčáry. Z ulic Okružní a Čelakovského bude ve směru od ulice Tovární možno na Ovčáreckou najíždět pouze ve směru na Ovčáry. Pro směr jízdy do centra Kolína bude nadále sloužit objízdná trasa přes obec Veltruby, ovšem řidiči osobních vozidel a autobusy již budou moci přejíždět nadjezd nad tratí ČD a pokračovat dále ulicí Sadovou (ovšem nejedná se o oficiální stanovenou objízdnou trasu).

Autobusová doprava
Omezení zasáhne i do městské autobusové dopravy, kdy v první etapě opravy povrchu nebudou obsluhovány zastávky „Na Louži „ a „Tatradomy“ (jako náhradní zastávka bude sloužit zastávka „Jiráskovo náměstí“ ), na Linkách č. 3 a č. 30 pak zastávky „Tovární“, „Hřbitovní“, „Veltrubská“ a na linkách č.5 a č.13 zastávky „U hřbitova“, „Sadová“. Ve druhé etapě se nebudou obsluhovat zastávky „Na Louži“ , „Tatradomy“ a na Linkách č. 3 a č. 30 zastávky „Hřbitovní“ a „Veltrubská“, kdy náhradní zastávka bude v ul. Sadové.

Souběžně s touto akcí investora Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje provede město Kolín rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v dotčeném úseku stavby.

Děkujeme za pochopení.


27. 7. 2017

Pozor - od 19.6. do 9.7.2017 bude opět objížďka !!!


V Kolíně  bude  uzavřena jednosměrně  ulice Ovčárecká. Po této ulici se bude moci jezdit pouze do Ovčár. Zpáteční cesta, bohužel, povede přes Veltruby. Tato  objížďka bude od 19.6.2017 od 9:00 hod. až do 9.7.2017  

Křižovatka na Velký Osek a Kolín bude opět řízena semafory, ale pouze v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hod. Přes naší obec bude zvýšena doprava především v době, kdy bude končit pracovní doba TPCA tzn. v době od  14:00 do  15:00 hod.  a  od 22:00 do 23:00 hod. Požadovali  jsme, aby oprava Ovčárecké ulice byla v době celozávodní dovolené TPCA, ale nebylo nám vyhověno, jelikož  v tomto období bude uzávěrka Třídvorské  ulice.   


13. 6. 2017

Komu se nelíbila lípa před prodejnou Jednoty ve Veltrubech?


lípa

lí

Během tohoto víkendu - ze soboty 10. na neděli 11. června 2017 se někomu zřejmě nelíbila  lípa, která byla zasazena rodiči při Vítání občánků v r. 2011. Přivítáme jakoukoliv  informaci o případném vandalovi. 

 


12. 6. 2017

Zkušební provoz rozhlasu


Vážení spoluobčané, 

právě  probíhá  zkušební provoz rozhlasů v obci. Z tohoto důvodu  Vás žádáme, abyste  sdělili  na  Obecní  úřad  Veltruby  špatnou slyšitelnost rozhlasu. Tuto informaci je možné zaslat  e-mailem na adresu:  veltruby@veltruby.cz  , telefonicky na č. 321795732, 722073430 nebo na obecní facebook.

Jedině díky Vašim  připomínkám můžeme  rozhlas  vyladit k plné spokojenosti všech občanů.

Děkujeme Vám  za  pomoc

Obecní   úřad Veltruby   


19. 4. 2017

Zápis dětí do Základní školy Veltruby


Zápis dětí  do Základní školy Veltruby na školní rok 2017/2018

Na  základě novely  Školského zákona č.561/2004 Sb., se bude  zápis dětí do Základní  školy ve Veltrubech konat  6.dubna  od 14:00 hodin   do 18:00 hodin. K zápisu mohou přijít všechny děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011. Zákonní zástupci by si měli s sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.

 Od posunu termínu zápisu z ledna na duben  MŠMT očekává, že budoucí předškoláci budou více vyzrálí a rodiče se budou moci  lépe rozhodnout,  zdali chtějí pro svoje dítě odklad školní docházky.

Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou zde cíleně připravovány na vstup do základní školy. Paní učitelky se dětem věnují po všech stránkách a také je dost dobře znají a mohou na základě svých zkušeností doporučit zákonným zástupcům, zda by měli  či  neměli zvažovat pro svého potomka  odklad školní docházky. O vyšetření v  pedagogicko-psychologické poradně pak může zákonný zástupce požádat  už  během docházky svého dítěte  do  mateřské školy. V tomto případě není nutné čekat až na zápisy na základních školách už vzhledem k tomu, že je letošní termín zápisů takto posunut a pedagogicko-psychologické poradny budou mít od dubna dost napilno, aby stihly vydat všechna doporučení pro odklady školní docházky včas.

Hlavní rozhodnutí však stále zůstává  pouze na rodičích, kteří musí v souladu se Školským zákonem požádat o odklad školní docházky při  zápisu svého dítěte do základní školy. Pokud rodiče o odklad požádají, měli by doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa  doložit řediteli školy, který na tomto základě rozhodne o odložení školní docházky o jeden školní rok. Toto doporučení by měli rodiče dodat  do 31.května 2017.

Na nové školáčky se už teď těší žáci  a pedagogický sbor ZŠ Veltruby.

Mgr.J.Holubová, ředitelka školy


27. 2. 2017

Varování ČHMU


Subject: Výstraha ČHMÚ

 

Dobrý den,

 

zasílám Vám v příloze výstrahu ČHMÚ.

 

S pozdravem

 

por. Mgr. Pavel Velička

Operační důstojník KOPIS

HZS Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, Kladno

950870410

 

 

 

From: OPIS [mailto:opis@grh.izscr.cz] 
Sent: Wednesday, February 22, 2017 11:20 AM
To: opis@jck.izscr.cz; opis@jik.izscr.cz; opis@jmk.izscr.cz; opis@hkk.izscr.cz; opis@kvk.izscr.cz; opis@lik.izscr.cz; opis@msk.izscr.cz; opis@olk.izscr.cz; kopis@pak.izscr.cz; opis@pmk.izscr.cz; opis@aak.izscr.cz; opis@sck.izscr.cz; opis@ulk.izscr.cz; opis@zlk.izscr.cz
Cc: koordinator@zu-hlucin.izscr.cz; sicmv@mvcr.cz; pp.oo.operacni@pcr.cz; soc@army.cz; miroslav.hrubec@zu-hlucin.izscr.cz; p.kucinsky@svscr.cz; hydro@svscr.cz; os.ks@praha.eu; martin.dvorak@sozol.izscr.cz; stala.sluzba@sozol.izscr.cz; hzsphaoper@szdc.cz
Subject: Fw: WOCZ65 OPIN

 

OPIS MV-GŘ HZS ČR 
----- Postoupil OPIS/Izscr v 22.02.2017 11:18 ----- 

Od:        mssprg@chmi.cz 
Komu:        opis@grh.izscr.cz 
Datum:        22.02.2017 11:17 
Předmět:        WOCZ65 OPIN


ZCZC 151
WOCZ65 OPIN 221015

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2017/29

Vydaná: středa 22.02.2017 11:15  (10:15 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Liberecký
       Ústecký:(DC,)
       od středy 22.02.2017 12:00  do odvolání

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Královéhradecký
       od středy 22.02.2017 12:00  do odvolání

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Vysočina
       Olomoucký:(JE,SU,)
       Moravskoslezský
       od středy 22.02.2017 12:00  do pátku 24.02.2017 14:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Pardubický
       Vysočina
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       od středy 22.02.2017 12:00  do odvolání

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Královéhradecký:(TU,)
       Liberecký:(JN,LB,SM,)
       od středy 22.02.2017 12:00  do čtvrtka 23.02.2017 15:00S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/28
Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 28, upřesňuje časovou a územní
platnost výstrahy na silný vítr, vydatný déšť a povodňové jevy.

V čerstvém západním proudění budou přes naše území postupovat jednotlivé
frontální systémy.

V Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku bude ve středu (22. 2.) a v noci
na čtvrtek (23. 2.) foukat čerstvý jihozápadní až západní vítr, místy s
nárazy kolem 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Během
noci na čtvrtek a ve čtvrtek přes den bude vítr v severovýchodní polovině
území přechodně slábnout.

Ve čtvrtek odpoledne bude jihozápadní vítr znovu zesilovat na silný 8 až 13
m/s s nárazy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), na horách 30 až 35 m/s (110 až
130 km/h). Během pátku (24. 2.) bude vítr slábnout a měnit se na západní až
severozápadní.

Během středy a čtvrtka bude v Jizerských horách a Krkonoších trvaleji a
vydatněji pršet. Do čtvrtečního odpoledne očekáváme srážkové úhrny 40 až 60
mm. Většina srážek bude v dešti.

V reakci na další očekávané srážky a přetrvávající teplé a větrné počasí
bude zejména během noci a zítřejšího dne docházet k opětovným vzestupům
hladin vodních toků. Výrazné vzestupy očekáváme zejména v povodích Smědé,
Lužické Nisy, Mandavy, Ploučnice a Kamenice, kde nelze vyloučit dosažení 3.
stupně povodňové aktivity.  K významnějším vzestupům bude docházet také na
tocích, které odvodňují Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory (zejména pak
v povodí horní Jizery a horního Labe), kde může být dosažen 2.SPA. Dosažení
1. SPA předpokládáme také na tocích odvodňujících Šumavu a Český les (horní
povodí Otavy a dále v povodí Nežárky), Českomoravskou vrchovinu, a také v
Olomouckém a Zlínském kraji. Ojediněle nelze vyloučit dosažení 1. SPA i v
jiných oblastech.  Na několika tocích, zejména na Moravě, jsou hladiny i
nadále ovlivňovány ledovými jevy v korytech, v jejichž v důsledku na
některých tocích může být dosažen 1. a 2. SPA. Situace bude i nadále
upřesňována.

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty
zabezpečit stavební jeřáby apod.
-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit
neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

Doporučení ke zmírnění následků vydatných srážek:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.

Doporučení ke zmírnění následků jevů při povodňové aktivitě:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí.
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Hujslová, Pecha
       ve spolupráci s VGHMÚř


22. 2. 2017

Nabídka práce - roznos letáků


Dobrý den,

hledáme brigádníky pro roznos letáků do rodinných schránek ve vaší obci.

Tato brigáda je podložena smlouvou Dohoda o provedené práci. Vhodné jako přivýdělek pro studenty od 18 let, ženy na mateřské, důchodce i zaměstnance, kteří si najdou čas asi čtyřikrát v týdnu. Požadujeme spolehlivost a preciznost.

Výdělek závisí na velikosti regionu, kde brigádník roznáší a množství letáků v měsíci.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu ekovds@seznam.cz.

Rádi bychom zaměstnali místní lidi, jelikož dobře znají místní terén, proto prosíme o uveřejnění inzerátu ve vaší obci, na vašich internetových stránkách, případně v místním rozhlasu.

Velice děkujeme a přejeme krásný den

Venuše Šindelářová v zastoupení České distribuční a. s.

Tel.: 603546642

 


10. 1. 2017

Poplatky v r. 2017 - odvoz odpadu, psi


Na Obecním  úřadě ve Veltrubech  se vybírají v r. 2017  v  úřední dny od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.   tyto poplatky: 

1)  za odvoz odpadu   -  490,- Kč/osoba/rok     

2) za rekreační  objekt - 490,- Kč/rok

poplatek je možné  též zaslat na účet obce Veltruby č.ú.    5623151/0100 

variabilní  symbol  - pro Veltruby  číslo  Vašeho domu+1  (např. čp. 341 - var.symbol bude 3411)

variabilní symbol - pro Hradišťko I.  - číslo Vašeho domu+11 (např. čp. 341 - var. symbol bude  34111)

Po převední  poplatku za odpad  na účet obce si můžete vyzvednout na Obecním úřadě ve Veltrubech známku na popelnici

 

2) za   1  psa  -  40,- Kč  a za každého dalšího psa pak  60,- Kč  

je možné  též zaslat na účet obce Veltruby č.ú.    5623151/0100

variabilní  symbol   pro Veltruby  číslo  Vašeho domu + 2 (např.  čp. 341 - var.symbol 3412)

variabilní  symbol pro Hradišťko I. - číslo Vašeho domu + 21 (např. čp. 34121)

 

 

 


4. 1. 2017

Vyjádření k sincím v Hradišťku I. od RNDr.Gladkova z Městského úřadu Kolín


Vážený pane starosto,

v příloze Vám posílám scan protokolu z podvečera 11.11. 2016, kdy jsme společně řešili ohlášení pěny na Labi za spolupráce s HZS.

 

Z obsahu protokolu a celé záležitosti shrnuji:

Dne 11.11. v podvečerních hodinách byl Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje povolán pracovník vodoprávního úřadu MěÚ Kolín k řešení výskytu pěny v Labi u vyústění Hlubokého potoka do Labe. Zjištěno bylo následující: jednalo se o vody odtékající z bývalé pískovny Hradištko I (nyní intenzivně znečištěné sinicemi a dalšími vodními mikroorganismy), ze které vytéká Hluboký potok. Další zdroj nebyl nalezen.

Starosta obce Veltruby věc ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí zkoumá již od pondělí 7.11. 2016 a z důvodu zabránění možnosti úhynu ryb v rybnících Hradištko I a Veltruby zabránil odtoku do těchto nádrží manipulací – nasměrováním přímo do Labe. Odebraný kontrolní vzorek vody v pátek 11.11. vykazoval jen slabý zákal.  Napěnění je způsobeno biologickými procesy a vyšším stupněm na toku potoka těsně před vyústěním do Labe, možné je i zesílení pěny kombinací rozkladu mikroorganizmů a odtoku malých koncentrací látek uniklých v minulosti do podzemních vod v oblasti KORAMO (pěnivý sulfonaftenát sodný, po kterém byl i slabý zápach cítit). Po několika dnech již vykazoval odebraný vzorek výrazné procesy hnití – zápach po biologickém rozkladu, který potvrdil správnost společného postupu a proto nebyl dále vzorek analyzován.

Jedná se o jeden z přírodních  procesů, které v tomto podzimním období zejména při změnách teplot běžně v přírodě nastávají a není sanovatelný.

 

Na území spravovaném naším úřadem je za poslední 3 týdny prováděno preventivní šetření podél toku Labe, nikde nebyl zjištěn úhyn ryb, nikde nebyly zjištěny indicie dušení ryb, nikde nebyl zjištěn nezákonný únik odpadních vod, ani závadných látek.

 

Z našeho hlediska je možná příčina úhynu ryb na Poděbradsku obdobným přírodním procesem, jako je zjištěný stav z pátku 11.11. který může mít v masivnější míře zásadní vliv na úbytek kyslíku ve vodě, Zejména se dle našeho názoru jedná na Labi o kombinaci s posunem (po podzimních deštích) hnijících vod z tůní malých vodotečí, které byly v září tohoto roku téměř vyschlé a zahnívající.

 

Děkuji za spolupráci, omlouvám se za drobné zpoždění a přeji pohodivý den

 

 

 

email.jpgRNDr. Vladimír Gladkov

vodoprávní úřad, ochrana vod

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

t              +420 321 748 328

m            +420 721 930 696

e              vladimir.gladkov@mukolin.cz

w            http://www.mukolin.cz


23. 11. 2016

Pekelná návštěva 5.12.2016 doma u zlobivých dítek


Kdo má zájem o pekelnou návštěvu u svých  zlobivých dětí, může se přihlásit na tel. č.  734 471 064. 


21. 11. 2016

Stránka