Navigace

Obsah

Stránka

Výsledky I. kola volby prezidenta republiky 12.-13.1.2018


13. 1. 2018

Poplatky v r. 2018 - odpady a psi


Na Obecním  úřadě ve Veltrubech  se vybírají v r. 2018  v  úřední dny od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.   tyto poplatky: 

1)  za odvoz odpadu   -  500,- Kč/osoba/rok     

2) za rekreační  objekt - 500,- Kč/rok

poplatek je možné  též zaslat na účet obce Veltruby č.ú.    5623151/0100 

variabilní  symbol  - pro Veltruby :   číslo  Vašeho domu+1  (např. čp. 341 - var.symbol bude 3411)

variabilní symbol - pro Hradišťko I. :   číslo Vašeho domu+11 (např. čp. 341 - var. symbol bude  34111)

Po převední  poplatku za odpad  na účet obce si můžete vyzvednout na Obecním úřadě ve Veltrubech známku na popelnici

 

3) za   1  psa  -  40,- Kč  a za každého dalšího psa pak  60,- Kč  

je možné  též zaslat na účet obce Veltruby č.ú.    5623151/0100

variabilní  symbol   pro Veltruby:   číslo  Vašeho domu + 2 (např.  čp. 341 - var.symbol 3412)

variabilní  symbol pro Hradišťko I.:  číslo Vašeho domu + 21 (např. čp. 34121)

 


5. 1. 2018

Harmonogram svozu odpadů v r. 2018


oedpady


2. 1. 2018

Termíny svozu odpadů listopad - prosinec 2017


TERMÍNY SVOZU ODPADU  LISTOPAD - PROSINEC  2017 : 

6.11.       -   BIO  odpad 

13.11.     -   Směsný komunální  odpad + papír 

20.11.     -   BIO  odpad   +  plast 

27.11.     -   Směsný komunální  odpad 

4.12.       -   Směsný komunální  odpad 

11.12.     -   Směsný komunální odpad +  papír 

18.12.     -   Směsný komunální odpad + plast 

25.12.     -   Směsný komunální odpad


30. 10. 2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017


Zveřejňujeme výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly  ve dnech 20. a 21. 10. 2017. 

Klikněte na tento  odkaz:  

 

https://volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=533858&xvyber=2104


23. 10. 2017

Svoz bio-odpadu bude ještě 6. a 20. listopadu 2017


 

Firma  NYKOS a.s. Ždánice oznamuje občanům, že svoz bio-odpadů  v obou obcích   bude ještě 6. a 20. listopadu  2017. 


11. 10. 2017

Kotlíkové dotace


22. 9. 2017

Upozornění ČHMÚ


V

ZCZC 416
WOCZ65 OPIN 300828

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2017/87

Vydaná: středa 30.08.2017 10:28  (08:28 UTC)

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Plzeňský:(KT,PJ,PM,RO,)
       Jihočeský
       Liberecký
       Ústecký
       Vysočina:(HB,PE,)
       od čtvrtka 31.08.2017 14:00  do čtvrtka 31.08.2017 22:00


Ve čtvrtek 31.8. bude přes Čechy postupovat zvolna k východu zvlněná
studená fronta.

Ve čtvrtek 31.8 odpoledne a večer se na zvlněné studené frontě v Čechách
vyskytnou bouřky, které budou ojediněle i silné, doprovázené přívalovými
srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 20 m/s (70
km/h). Bouřky budou v pozdních nočních hodinách postupně přecházet v trvalý
déšť, který bude pokračovat i v průběhu pátku 1.9.. Výstrahu budeme
upřesňovat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů
apod.
-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu,
tabletu, apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

 


30. 8. 2017

Opět objížďka přes Veltruby od 31.7.2017


 

Omezení dopravy v souvislosti s rekonstrukcí povrchu v ulici Ovčárecké

V pondělí 31. července od 8:00 hodin začnou na ulici Ovčárecké v úseku komunikace od světelné křižovatky na zálabské straně Nového mostu po nadjezd nad tratí ČD avizované práce na rekonstrukci a pokládce nového povrchu silnice II/328, kdy zde bude položen tzv. „tichý asfalt“. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, zhotovitelem EUROVIA CS, a.s.

V rámci první etapy, která by měla být skončena v termínu do 8. srpna, bude daný úsek dopravě zcela uzavřen a veškerý provoz plynoucí při běžném provozu touto částí komunikace bude veden obousměrně na objízdnou trasu stanovenou shodně jako v případě předchozích omezení přes obec Veltruby. Pochopitelně pro místně znalé řidiče vozidel do celkové hmotnosti 6t a autobusy bude možno využít alternativní trasu ulicí Tovární, kde již bylo jako v minulosti obousměrně instalováno dopravní značení spočívající v zákazu zastavení. V této fázi opravy povrchu tedy nebude možno projíždět přes nadjezd nad tratí ČD a bude znemožněn průjezd přes ulici Ovčáreckou ulicemi Sadová, Okružní i Čelakovského. Na základě požadavku Dopravní Policie ČR bude po dobu první etapy ve směru z centra města na Zálabí uzavřen Masarykův most s výjimkou cyklistů a autobusové dopravy.

Druhá etapa opravy bude následně probíhat v termínu od 9. srpna do 20. srpna, kdy bude po tuto dobu ulice Ovčárecká v opravovaném úseku průjezdná jednosměrně ve směru na Ovčáry. Z ulic Okružní a Čelakovského bude ve směru od ulice Tovární možno na Ovčáreckou najíždět pouze ve směru na Ovčáry. Pro směr jízdy do centra Kolína bude nadále sloužit objízdná trasa přes obec Veltruby, ovšem řidiči osobních vozidel a autobusy již budou moci přejíždět nadjezd nad tratí ČD a pokračovat dále ulicí Sadovou (ovšem nejedná se o oficiální stanovenou objízdnou trasu).

Autobusová doprava
Omezení zasáhne i do městské autobusové dopravy, kdy v první etapě opravy povrchu nebudou obsluhovány zastávky „Na Louži „ a „Tatradomy“ (jako náhradní zastávka bude sloužit zastávka „Jiráskovo náměstí“ ), na Linkách č. 3 a č. 30 pak zastávky „Tovární“, „Hřbitovní“, „Veltrubská“ a na linkách č.5 a č.13 zastávky „U hřbitova“, „Sadová“. Ve druhé etapě se nebudou obsluhovat zastávky „Na Louži“ , „Tatradomy“ a na Linkách č. 3 a č. 30 zastávky „Hřbitovní“ a „Veltrubská“, kdy náhradní zastávka bude v ul. Sadové.

Souběžně s touto akcí investora Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje provede město Kolín rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v dotčeném úseku stavby.

Děkujeme za pochopení.


27. 7. 2017

Pozor - od 19.6. do 9.7.2017 bude opět objížďka !!!


V Kolíně  bude  uzavřena jednosměrně  ulice Ovčárecká. Po této ulici se bude moci jezdit pouze do Ovčár. Zpáteční cesta, bohužel, povede přes Veltruby. Tato  objížďka bude od 19.6.2017 od 9:00 hod. až do 9.7.2017  

Křižovatka na Velký Osek a Kolín bude opět řízena semafory, ale pouze v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hod. Přes naší obec bude zvýšena doprava především v době, kdy bude končit pracovní doba TPCA tzn. v době od  14:00 do  15:00 hod.  a  od 22:00 do 23:00 hod. Požadovali  jsme, aby oprava Ovčárecké ulice byla v době celozávodní dovolené TPCA, ale nebylo nám vyhověno, jelikož  v tomto období bude uzávěrka Třídvorské  ulice.   


13. 6. 2017

Stránka