Navigace

Obsah

V listopadu 2019  bude ještě pokračování kombinovaného svozu odpadů -  tzn., že v pondělí  4. a 18. 11. bude ještě svoz bio-odpadů z popelnic a dne 11. a 25. se bude svážet komunální odpad. 

Svoz nebezpečných a velkoobjemových  odpadů bude v sobotu 9. listopadu 2019 ve Veltrubech před Obecním úřadem v době od 15:25 do 16:00 hod. a v Hradišťku I. před prodejnou Jednoty  v době od 16:10 do 16:30 hod. 

Svoz nebezpečných odpadů - co do něj patří

 

Kontejner ve Veltrubech vždy 2. sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 hod zde

Kontejner v Hradišťku I   vždy 1. sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 hod  zde

Odpad je zde tříděn na směsný komunální odpad, stavební materiál, suť a kovový odpad.

Pokud Vám nestačí BIO popelnice, možno objednat a zakoupit na obecním úřadě. Každý dům má nárok na 1 BIO popelnici 240l za dotovanou cenu 400Kč.

Do modrého kontejneru na papír

Patří : krabice, noviny, časopisy, letáky, obálky, kancelářský papír, knihy, sešity, papírové obaly.

Nepatří : mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný  papír, voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, tetrapack (obaly od mléka, džusů, atd.), 

Do žlutého kontejneru na plasty:

Patří: PET lahve, plastové kelímky,  plastové tašky a sáčky,  polystyren,  výrobky a obaly z plastů, nápojový karton, obaly od mléka nebo džusu.

Nepatří : novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek

Plán svozů 2019

Kalendář svozů odpadů 2019