Obec Veltruby
Obec Veltruby

Po, St: 8:00-11:30, 12:30-17:00

rozšířené vyhledávání
Obec Veltruby
Obec Veltruby

Pomoc Ukrajině

Žádáme občany k nabídce volných bytových kapacit

cena za poskytnutí ubytování je stanovena max 250Kč/noc/osoba,  celkem max 12.000,-Kč/byt/měsíc.  Podmínkou je registrace zde Registrace ubytovacích kapacit od komerčních subjektů

Přehledné informace pro Ukrajince na webu nasiukrajinci.cz   Я українець

a podmínkou pro uprchlíky je registrace na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině KPCU viz KACPU Praha, Kutná Hora, Příbram, Mladá Boleslav   KACPU Praha, Kutná Hora, Příbram, Mladá Boleslav - UA

O humanitární dávku je možné žádat elektronicky, a to prostřednictvím aplikace, kterou naleznete na: davkyuk.mpsv.cz, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, skutečného pobytu.
Kontakty na Úřad práce ČR naleznete na: www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

Stále platí důležitost zřízení bankovního konta a bankovní identity – pobočky bank konkrétně ČS jsou zřízeny i v KAPCPU KH, MB, PB. V KACPU v Kongresovém sále je 8 poboček bank ve stanu u vstupu 3.
 

Nabídka pomoci Farní Charity v Kolíně

Důležité odkazy (dostupné v češtině i ukrajinštině)

Volná pracovní místa v Česku z Úřadu práce

Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině 

Sbírková konta humanitárních organizací operujících na hranicích a v Ukrajině

CharitaKolín Charita ČR   Člověk v tísni   Diakonie   Český červený kříž  Post Bellum  UNICEF 

Základní info pro uprchlíky, ty co je ubytují a ty co je zaměstnají ( i v ukrajinsky )

Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během 30 dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí.

Letáky s pomocí - Листівки за допомогою

Člověk v tísni o.p.s. - pomoc UK   Informace pro nastávající maminky z Ukrajiny

Інформація для майбутніх мам з України   Mobilní očkovani UK 

Pomoc Úřadu práce ČR občanům UKRAJINY  

Допомога Державної служби зайнятості Чеської республіки громадянам УКРАЇНИ 

Vizum UK   Webináře pro pracovníky ve školství - Máme nové ukrajinské žáky a spolužáky 

Zdravotní dotazník pro dospělé - Анкета здоров’я дорослих

Zdravotní dotazník pro děti  - Анкета здоров'я дитини

Nabídka práce pro ukrajinské uprchlíky
Ukrajina KACPU leták       Ukrajina KACPU leták UA

 

Informace pro zaměstnavatele 

Інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні

 

Další informace o zdravotní péči pro uprchlíky  ukrajinsky 

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku: 950 870 420

Pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologickou či lékařskou pomoc a také postup při hledání práce zde:

 

Pro prvotní setrvání v ČR, není nutné hned navštívit asistenční centra, pokud mají uprchlíci zajištěné ubytování. Nicméně speciální dlouhodobé vízum, které je udělováno bezodkladně, je klíčové pro plnohodnotné zapojení se do běžného života – například pro pracovní povolení viz níže.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:  te. : 1221  ( volba 8)

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění, nejbižší je Nemocnice Kolín

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na : http://lekariproukrajinu.cz/

Pomoc zdravotně postižené  i v ukrajinsky

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum.

To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc a dále o příspěvek na bydlení.

Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

Další neustále se aktualizované info pro Středočeský kraj naleznete zde

DALŠÍ INFORMACE:

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce : www.nasiukrajinci.cz

Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu  ukrajinsky , která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Udělených pobytových oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině dle obcí

Obec Veltruby