Navigace

Obsah

Naše obec spolu s dalšími městy, obcemi a spolky je účastníkem řízení při udělování vyjímky na zvýšené ( nad platné limity) vypouštění emisí rtuti a kysličníků dusíku do ovzduší elektrárnou Chvaletice, která je od nás vzdušnou čarou 22km, což se může zdát daleko, ale spaliny z 80m vysokých kondenzačních věží k nám dosáhnou. Elektrárnu v roce 2013 prodal ČEZ společnosti Severočeská energetická ( Sev.en EC, a.s.) patřící miliardáři Pavlu Tykačovi. Zastupitelstvo města Pardubice odhlasovalo zamítavé stanovisko k povolení vyjímky, ale o udělení vyjímky rozhodne Pardubický krajský úřad.  Další podrobnosti se dočte v následujících článcích.

Miliardářova elektrárna ve Chvaleticích nedokáže plnit ekologické normy

Chvaletice pojedou do r.2029, ač měli zkončit v r.2015 

Tykačova elektrárna Chvaletice žádá o výjimku pro vypouštění toxických látek

Elektrárna Chvaletice žádá výjimku pro emise

Pardubice jsou proti výjimce, o kterou žádá elektrárna Chvaletice

Sev.en EC čelí arbitráži kvůli dostavbě Chvaletic

Historie a parametry elektrárny dle wikipedie

Hnutí DUHA o snížení emisí na čtvrtinu novými limity

Uhelné elektrárny jsou největším zdrojem nebezpečné rtuti

Pojednání o elektrárně v diplomové práci Bc.Jana Staňka

Vyjádření k integrovanému povolení z r.2005

Žádost elektrárny o změnu integrovaného povolení

Vyjádření obce ke změně integrovaného povolení

Nařízení ústního jednání na 1.4.2019

Protokol z ústního jednání 1.4.2019

Z historie a současnosti elektrárny

Článek o rekordní výrobě elektřiny