Navigace

Obsah

Vyjádření k sincím v Hradišťku I. od RNDr.Gladkova z Městského úřadu Kolín

Typ: ostatní
-

Vážený pane starosto,

v příloze Vám posílám scan protokolu z podvečera 11.11. 2016, kdy jsme společně řešili ohlášení pěny na Labi za spolupráce s HZS.

 

Z obsahu protokolu a celé záležitosti shrnuji:

Dne 11.11. v podvečerních hodinách byl Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje povolán pracovník vodoprávního úřadu MěÚ Kolín k řešení výskytu pěny v Labi u vyústění Hlubokého potoka do Labe. Zjištěno bylo následující: jednalo se o vody odtékající z bývalé pískovny Hradištko I (nyní intenzivně znečištěné sinicemi a dalšími vodními mikroorganismy), ze které vytéká Hluboký potok. Další zdroj nebyl nalezen.

Starosta obce Veltruby věc ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí zkoumá již od pondělí 7.11. 2016 a z důvodu zabránění možnosti úhynu ryb v rybnících Hradištko I a Veltruby zabránil odtoku do těchto nádrží manipulací – nasměrováním přímo do Labe. Odebraný kontrolní vzorek vody v pátek 11.11. vykazoval jen slabý zákal.  Napěnění je způsobeno biologickými procesy a vyšším stupněm na toku potoka těsně před vyústěním do Labe, možné je i zesílení pěny kombinací rozkladu mikroorganizmů a odtoku malých koncentrací látek uniklých v minulosti do podzemních vod v oblasti KORAMO (pěnivý sulfonaftenát sodný, po kterém byl i slabý zápach cítit). Po několika dnech již vykazoval odebraný vzorek výrazné procesy hnití – zápach po biologickém rozkladu, který potvrdil správnost společného postupu a proto nebyl dále vzorek analyzován.

Jedná se o jeden z přírodních  procesů, které v tomto podzimním období zejména při změnách teplot běžně v přírodě nastávají a není sanovatelný.

 

Na území spravovaném naším úřadem je za poslední 3 týdny prováděno preventivní šetření podél toku Labe, nikde nebyl zjištěn úhyn ryb, nikde nebyly zjištěny indicie dušení ryb, nikde nebyl zjištěn nezákonný únik odpadních vod, ani závadných látek.

 

Z našeho hlediska je možná příčina úhynu ryb na Poděbradsku obdobným přírodním procesem, jako je zjištěný stav z pátku 11.11. který může mít v masivnější míře zásadní vliv na úbytek kyslíku ve vodě, Zejména se dle našeho názoru jedná na Labi o kombinaci s posunem (po podzimních deštích) hnijících vod z tůní malých vodotečí, které byly v září tohoto roku téměř vyschlé a zahnívající.

 

Děkuji za spolupráci, omlouvám se za drobné zpoždění a přeji pohodivý den

 

 

 

email.jpgRNDr. Vladimír Gladkov

vodoprávní úřad, ochrana vod

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

t              +420 321 748 328

m            +420 721 930 696

e              vladimir.gladkov@mukolin.cz

w            http://www.mukolin.cz


Vytvořeno: 23. 11. 2016
Poslední aktualizace: 23. 11. 2016 00:00
Autor: správce webu