Navigace

Obsah

Upozornění

Z důvody ochrany osobních údajů vyskytujících se v zápisech zasedání zastupitelstva obce a povinností vyplývajících z čl. 9 obecného nařízení GDPR, nejsou zápisy obecního zastupitelstva vyvěšeny na našich webových stránkách. Do zápisu je v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích §95 odst.2 možno nahlédnout na obecním úřadě.