Navigace

Obsah

Obec Veltruby

Obecní úřad Veltruby

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Veltruby

Obecní  úřad Veltruby v souladu s ustanovením § 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva  obce Veltruby, svolané místostarostou obce Veltruby Ing. Jiřím Hůlou  v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo  konání: Kulturní dům Veltruby

Den konání:  středa  2. května    2018

Doba konání:   17:30 hod.

Program:

     1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

     2) Kontrola minulého zápisu

      3) Opakovaná volba starosty obce  

      4) Úprava  rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2018

      5)  Schválení  účetních závěrek  OÚ,  ZŠ a MŠ

      6)  Návrh závěrečného účtu obce

      7)  Výběr firmy na zajištění přípravy obce na GDPR

      8)  Jmenování komise na konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ

      9)  Jmenování nového člena do svazku obcí NY-KO Ždánice za zemř.pana starostu

     10) Schválení plné moci Mgr. Jiříčkovi

     11) Informace o kanalizaci

     12) Výběrové řízení na dodavatele monitorovacího systému kanalizace

     13) Informace o jednání s firmou Písek Beton a.s.

     14) Žádosti  o dotace

     15) Přeložení elektřiny ve Veltrubech

     16) Obecní klubovna Hradišťko I.

     17) Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek

     18) Úprava plochy v Třešňovce

     19) Kamerový systém  

     20) Schválení kulturních a sportovních  akcí

     21) Informace o jednání s PB a.s.

     22) Diskuse

 

Ve Veltrubech dne  24.4.2018                            Ing. Jiří   Hůla   v.r.

                                                                              místostarosta obce Veltruby

                                                                              pověřený zastupováním starosty

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu obce  Veltruby:  24.4. 2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.

Sejmuto z úřední desky Obecního  úřadu obce Veltruby  :     3.5.2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.