Navigace

Obsah

Obec Veltruby

Obecní úřad Veltruby

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Veltruby

Obecní  úřad Veltruby v souladu s ustanovením § 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva  obce Veltruby, svolané místostarostou obce Veltruby Ing. Jiřím Hůlou  v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

 

Místo  konání: Kulturní  dům   Veltruby

Den konání:     středa  6.6.  2018

Doba konání:   17:30 hod.

Návrh programu:

 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 1. Kontrola minulého zápisu
 1. Opakovaná volba starosty obce
 1. Monitoring kanalizace - Schválení smlouvy na zajištění výběrového řízení a na administraci dotace od KÚ
 1. Schválení spolufinancování k žadosti o dotaci na monitoring
 1. Schválení právní pomoci od firmy  Frank Bold advokáti
 1. Informace o přestavbě OÚ -  souladu s GDPR
 1. Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období
 1. Smlouvy o věcném břemeni
 1. Smlouva o zajištění a provozu SSL certifikátu a smlouva o zprac.osobních údajů Galileo
 1. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 1. Výběr firmy na opravu komunikace do Sendražic
 1. Informace o  pověřenci pro GDPR
 1. Směna pozemků  Hko 43/96, 43/103
 1. Schválení opravy 2.vývěvy
 1. Schválení firmy na zarovnání terénu za hřištěm ve Veltrubech

 

Ve Veltrubech dne  30.5.2018                            Ing. Jiří   Hůla   v.r.

                                                                              místostarosta obce Veltruby

 

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu obce  Veltruby:  30.5.2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.

Sejmuto z úřední desky Obecního  úřadu obce Veltruby  :     7.6.2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.