Navigace

Obsah

Provozovatel splaškové kanalizace : Vektra spol. s r.o. Libenice

Kontakt na provozovatele : tel. 321 724 670, email: vektra@vektra.cz

Hlášení poruch :  tel. 776 543 292,  723 672 886

Stočné na rok 2019 : 53.00 Kč s DPH / m3

Stočné na rok 2020 : 51.00 Kč bez DPH / m3 ( od 1.5.2020 změna DPH z 15% na 10%)

Příspěvek za umožnění napojení na veř.kanalizaci a podmínky připojení

Podmínky provozovatele na připojení na kanalizaci

Podmínky odvádění odpadních vod

Evidenční list paušálního odběru

Smlouva na odvádění splaškových vod Vektra vzor

Kanalizační řád

Vyhláška č. 48/2014 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Příloha č.12 Vyhlášky č. 48/2014 Sb. o stanovení roční spotřeby vody

.