Obec Veltruby
Obec Veltruby

Po, St: 8:00-11:30, 12:30-17:00

rozšířené vyhledávání
Obec Veltruby
Obec Veltruby

Rekonstrukce místních komunikací z programu ROP Střed.Čechy v ul. Za Jezerem, Školní a Hradišťská v r. 2013

logo

 

Zahájení realizace projektu - rok 2013

 

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby“

Projekt  rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby řeší havarijní stav v ulici Za Jezerem, Hradišťská a Školní. Tyto komunikace jsou z bezpečnostního hlediska velmi nebezpečné, především pro děti, které navštěvují místní Základní školu. Kromě zlepšení přístupu k Základní škole bude i lepší přístup k multifunkčnímu Kulturnímu domu, zdravotnímu středisku a k objektům podnikatelů, kteří mají sídlo u těchto a nebo poblíž  těchto komunikací. Komunikace bude  navazovat na dokončenou rekonstrukci  komunikací v ulici Na Návsi, která byla rovněž spolufinancována pomocí  ROPu Střední Čechy a v ulici Školní se napojí na zrekonstruovanou silnici kolem hřbitova – tato komunikace byla spolufinancována Středočeským krajem z programu FROM.Obec dále zvažuje, že v příštích letech vybuduje u školy parkovací stání vč. stání pro invalidy a provede rekonstrukci chodníků  ve výše uvedených ulicích. Ukončení prací na rekonstrukci komunikací  je plánován  na 30.4.2014.

 

Obci Veltruby, IČ: 00235881, byla kladně posouzena podaná žádost o dotaci
v rámci 68. výzvy, prioritní osy 15.1 Doprava, oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura, název projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby“, registračního číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/68.01602, která bude ze 72,5% způsobilých výdajů  spolufinancovaná z Regionálního operačního programu Střední Čechy.Celkové předpokládané výdaje na tuto akci  činí  11,447.380,25 Kč  - ROP Střední Čechy poskytne dle uzavřené smlouvy  dotaci ve výši 8,267.874,08 Kč.

Z tohoto důvodu  bude dočasně  uzavřena  komunikace v ul. Za Jezerem od 23.9.2013 do  30.11.2013.  Pro autobusy  bude  výjimka - minimálně do konce září budou jezdit po stejné trase.  Poté  bude objízdná trasa pro autobusy :  z Hradišťka I. pojede autobus do Veltrub  po Hradišťské  ulici do Školní, kde bude u  poštovní schránky (u parčíku před školou) dočasně  zřízena autobusová zastávka a následně  se vrátí  zpět do Hradišťka I.   ulicí  U Žlubince (kolem školy). Autobusová zastávka  Na Návsi  ve Veltrubech  bude dočasně  přemístěna  do ulice K Zastávce u nynější prodejny smíšeného  zboží u čp. 101 (stejně jako byla při rekonstrukci komunikací v r. 2012), autobus projede Novou ulicí na Kolínskou. 

Obec Veltruby