Obec Veltruby
Obec Veltruby

Po, St: 8:00-11:30, 12:30-17:00

rozšířené vyhledávání
Obec Veltruby
Obec Veltruby

Oznamujeme občanům, že od 1.8.2021  zajišťuje v našich obcích  autobusovou dopravu linka č. 705 PID a zároveň i linka č. 9 MAD Kolín. 

Odpady a třídění

Poplatek za odvoz odpadu na rok 2021 je 750,- Kč za osobu, nebo rekreační objekt
Poplatek za  1. psa je 40,- Kč, za 2. a dalšího psa je 60,- Kč.
Zaplaťte oba polatky do 28.2.2021.
Hotově na OÚ v pondělí a středu  9:00 - 11:0   14:00 - 17:00 hod
Převodem na účet  5623151/0100
Var.symbol: oouuxxx - kde 
oo = část obce 10=Veltruby,  20=HradišťkoI
uu = kód ulice
xxx = číslo popisné nebo evidenční domu

Známky na komunální odpad - na rok 2021 se nebudou vydávat.
Tříďte odpady. Zlepšíte životní prostředí v obci i ve světě.

V rámci poplatku za komunální odpad můžete DOMA třídit a ukládat 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - černá nádoba,  BIO ODPAD - hnědá nádoba 

PLASTY - žlutá nádoba, PAPÍR - modrá nádoba

 

Do nádob - zvonů ve SBĚRNÝCH místech odkládejte SKLO ČIRÉ - zvon bílý, SKLO BAREVNÉ - zvon zelený, KOVOVÉ OBALY - zvon šedivý, DROBNÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ a BATERIE - červený kontejner, ODĚVY, OBUV, TEXTIL - bílý kontejner a 

KUCHYŇSKÝ OLEJ a TUKY v PET lahvých do označených hnědých popelnic

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD - 2x / rok svoz     ve Veltrubech      v HradišťkuI

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 2x / rok svoz    ve Veltrubech      v HradišťkuI

 

Co NENÍ komunální odpad:

SUŤ, STAVEBNÍ MATERIÁL - 1x / měsíc za úplatu

ŽELEZO a JINÉ KOVY - 1x /měsíc zdarma

 

KAM NE komunální odpad odvést :

Veltruby vždy 2. sobota v měsíci od 9:00 do 11:00 hod zde

Hradišťko I vždy 1. sobota v měsíci od 9:00 do 11:00 hod  zde

 

TŘÍDĚNÍ a co kam PATŘÍ

Směsný komunální odpad  - do černé sběrné nádoby 120l resp. 240l

Patří sem: zbytkový komunální odpad, např. smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty, které nelze dle níže uvedeného vytřídit.

Nepatří sem: nebezpečný odpad, bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina), stavební odpady,  suť, oleje, papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpad.

 

BIO ODPAD - do hnědé sběrné nádoby 120l + 240l :

Patří sem: odpady rostlinného původu (zejm. listí trávu, drobné větvičky a podobné zahradní odpady, ale lze i slupky, zbytky zeleniny a ovoce, zchladlý popel po spálení pouze dřeva, výrobky z recyklovaného papíru např. nosiče na vajíčka, roličky od toaletního papíru, papírové utěrky).

Nepatří sem: živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), syrové ani vařené maso,  jakékoliv masné výrobky (např. uzeniny), uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady, zbytkový komunální odpad, kuchyňský olej, rostlinný odpad v plastových sáčcích, nejsou-li pro tento speciální účel přímo označeny a určeny pro kompostování.

Pokud Vám nestačí BIO popelnice, možno objednat a zakoupit na obecním úřadě. Každý dům má nárok na 1 BIO popelnici 240l za dotovanou cenu 400Kč.

 

PAPÍR - do modré nádoby 240l

Patří sem: krabice, noviny, časopisy, letáky, obálky, kancelářský papír, knihy, sešity, papírové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný  papír, voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, tetrapack (obaly od mléka, džusů, atd.), 

 

PLASTY - do žluté nádoby 240l:

Patří sem: PET lahve, plastové nádoby, lahve, kelímky, tašky, sáčky, fólie, polystyren, výrobky a obaly z plastů, nápojový karton tetrapack, obaly od mléka nebo džusu.

Nepatří sem: novodurové trubky, mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, stavební polystyren.

 

SKLO ČIRÉ - do bílého kontejneru:

Patří sem: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky

Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacené a pokovené sklo, varné a laboratorní sklo, sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

SKLO BAREVNÉ - do zeleného kontejneru:

Patří sem : barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Patří sem: Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů), Obaly obsahující zbytky nebezpečného odpadu, Pneumatiky (pouze osobní, bez disků),  Autobaterie a akumulátory (olověné) ,  Kyseliny,  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,  Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice),  Barvy,  Tiskařské barvy,  Lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky,  Nepoužitelná léčiva,  Monočlánky,  Vyřazené TV,  Monitory,  Počítače

Nepatří sem:  Eternit, Asfaltové lepenky a jiné nebezpečné stavební hmoty

Další upozornění: Nebezpečný a velkoobjemový odpad musí být předán občany přímo posádce svozové firmy (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít. Sběr probíhá 2x ročně a je vždy předem oznámen.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:

Patří sem: vše co nejde vytřídit a nevejde se do směsného komunální odpadu, např.  nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla, záchodové mísy atd.

 

SPECIÁLNÍ ODPAD - obec není povinna jej odebrat a likvidovat - nutno odvézt na skládku v Čáslavi: 

Patří sem: eternit, který obsahuje rakovinotvorné částice azbestu , pneumatiky od nákladních aut.

Obec Veltruby