Obec Veltruby
Obec Veltruby

Po, St: 8:00-11:30, 12:30-17:00

rozšířené vyhledávání

Nebyli jste na 2. informativní  schůzce na vodovod  16.5.2022 zde se dozvíte co se tam řešilo

Odpady a třídění

Dotace na pořízení nádob na separovaný odpad

Výměna starých nádob za nové

Harmonogram   výměny  starých  nádob na odpady za nové získané z dotace EU: 

úterý 12.4. 2022 od 15:00 hod. -  Veltruby - ulice K Zastávce, Krátká a Nová

čtvrtek 14.4. 2022  od 15:00 hod. -  Veltruby - ulice Na Návsi a Bytovky

pátek  15.4. 2022 od 13:00 hod. - Veltruby - ulice Kolínská, Sluneční, Dvorská, V Třešňovce a Sadová

úterý 19.4.2022 od 15:00 hod. - Veltruby - ulice V Domkách, Příčná a K Pasekám 

středa 20.4.2022 od 15:00 hod. - Veltruby - ulice Dlouhá, Za Stodolou a Sportovní

Žádáme majitele rodinných domků, aby byli doma a tyto nádoby si od zaměstnanců Obce osobně převzali a zároveň jim vrátili staré popelnice.  Po převzetí nových nádob  podepíší majitelé nemovitosti Smlouvu o výpůjčce. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poplatek za odvoz odpadu na rok 2022 je 850,- Kč za osobu, nebo rekreační objekt
Poplatek za  psa  byl od 1.1.2022 zrušen
Polatek za odpady možno uhradit:
Hotově od 1.2.2022-do 28.2.2022 na OÚ v pondělí a středu  9:00 - 11:00   14:00 - 17:00 hod
Převodem do 28.2.2022 na účet  5623151/0100
Var.symbol: oouuxxx - kde 
oo = část obce 10=Veltruby,  20=HradišťkoI
uu = kód ulice
xxx = číslo popisné nebo evidenční domu

Známky na komunální odpad - na rok 2022 se jako minulý rok nevydávají.
Tříďte odpady. Zlepšíte životní prostředí v obci i ve světě a snížíte růst ceny za odpady.

V rámci poplatku za komunální odpad můžete DOMA třídit a ukládat 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - černá nádoba,  BIO ODPAD - hnědá nádoba 

PLASTY - žlutá nádoba, PAPÍR - modrá nádoba

 

Do nádob - zvonů ve SBĚRNÝCH místech odkládejte SKLO ČIRÉ - zvon bílý, SKLO BAREVNÉ - zvon zelený, KOVOVÉ OBALY - zvon šedivý, DROBNÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ a BATERIE - červený kontejner, ODĚVY, OBUV, TEXTIL - bílý kontejner a 

KUCHYŇSKÝ OLEJ a TUKY v PET lahvých do označených hnědých popelnic

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD - 2x / rok svoz     ve Veltrubech      v HradišťkuI

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 2x / rok svoz    ve Veltrubech      v HradišťkuI

 

Co NENÍ komunální odpad:

SUŤ, STAVEBNÍ MATERIÁL - 1x / měsíc za úplatu

ŽELEZO a JINÉ KOVY - 1x /měsíc zdarma

 

KAM NE komunální odpad odvést :

Veltruby vždy 2. sobota v měsíci od 9:00 do 11:00 hod zde

Hradišťko I vždy 1. sobota v měsíci od 9:00 do 11:00 hod  zde

 

TŘÍDĚNÍ a co kam PATŘÍ

Směsný komunální odpad  - do černé sběrné nádoby 120l resp. 240l

Patří sem: zbytkový komunální odpad, např. smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty, které nelze dle níže uvedeného vytřídit.

Nepatří sem: nebezpečný odpad, bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina), stavební odpady,  suť, oleje, papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpad.

 

BIO ODPAD - do hnědé sběrné nádoby 120l + 240l :

Patří sem: odpady rostlinného původu (zejm. listí trávu, drobné větvičky a podobné zahradní odpady, ale lze i slupky, zbytky zeleniny a ovoce, zchladlý popel po spálení pouze dřeva, výrobky z recyklovaného papíru např. nosiče na vajíčka, roličky od toaletního papíru, papírové utěrky).

Nepatří sem: živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), syrové ani vařené maso,  jakékoliv masné výrobky (např. uzeniny), uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady, zbytkový komunální odpad, kuchyňský olej, rostlinný odpad v plastových sáčcích, nejsou-li pro tento speciální účel přímo označeny a určeny pro kompostování.

Pokud Vám nestačí BIO popelnice, možno objednat a zakoupit na obecním úřadě. Každý dům má nárok na 1 BIO popelnici 240l za dotovanou cenu 400Kč.

 

PAPÍR - do modré nádoby 240l

Patří sem: krabice, noviny, časopisy, letáky, obálky, kancelářský papír, knihy, sešity, papírové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný  papír, voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, tetrapack (obaly od mléka, džusů, atd.), 

 

PLASTY - do žluté nádoby 240l:

Patří sem: PET lahve, plastové nádoby, lahve, kelímky, tašky, sáčky, fólie, polystyren, výrobky a obaly z plastů, nápojový karton tetrapack, obaly od mléka nebo džusu.

Nepatří sem: novodurové trubky, mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, stavební polystyren.

 

SKLO ČIRÉ - do bílého kontejneru:

Patří sem: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky

Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacené a pokovené sklo, varné a laboratorní sklo, sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

SKLO BAREVNÉ - do zeleného kontejneru:

Patří sem : barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Patří sem: Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů), Obaly obsahující zbytky nebezpečného odpadu, Pneumatiky (pouze osobní, bez disků),  Autobaterie a akumulátory (olověné) ,  Kyseliny,  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,  Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice),  Barvy,  Tiskařské barvy,  Lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky,  Nepoužitelná léčiva,  Monočlánky,  Vyřazené TV,  Monitory,  Počítače

Nepatří sem:  Eternit, Asfaltové lepenky a jiné nebezpečné stavební hmoty

Další upozornění: Nebezpečný a velkoobjemový odpad musí být předán občany přímo posádce svozové firmy (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít. Sběr probíhá 2x ročně a je vždy předem oznámen.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:

Patří sem: vše co nejde vytřídit a nevejde se do směsného komunální odpadu, např.  nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla, záchodové mísy atd.

 

SPECIÁLNÍ ODPAD - obec není povinna jej odebrat a likvidovat - nutno odvézt na skládku v Čáslavi: 

Patří sem: eternit, který obsahuje rakovinotvorné částice azbestu , pneumatiky od nákladních aut.

Virtuální prohlídka

SMS zprávy

SMS

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Obec Veltruby